Кыргызстан латын тамгасына өтүүсү кажетпи?


Саясий-укуктук изилдөө борборунун коногу тилчи, филология илимдеринин доктору, профессор, академик Сыртбай Мусаев. Алып баруучу журналист Семетей Аманбеков. Кыргыз Республикасы, Бишкек, Саясий-укуктук изилдөө борбору, 2023-жылдын 16-июну.